Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlasím

Novinky

22. 7. 2018

Vyšla nová verze ovládacího panelu Správa uživatelů s označením 0.8.

 • z formuláře uživatele byly odstraněné záložky
 • byl zpoviněn registrační e-mail
 • oprávnění uživatele byla sjednocena na všechny servery
 • správa uživatelských skupin byla omezena na oprávnění servers
 • byly upraveny české texty
 • byla přidána správa blokací uživatelů a návštěvníků
 • byla přidána možnost změnit sloupečky v tabulkách správ
 • do tabulek správ byly přidány sdružené sloupečky název+ikonka, přidáno+přidal a upraveno+upravil
 • byla přidána možnost smazat uživatele, pokud je na všech serverech neaktivní
 • bylo přidáno stránkování uživatelů
 • byla zkušebně přidána dynamická změna poznámek pod formulářem v závislosti na zobrazených polích (neuniverzální funkce)
 • byla přidána podpora HTML 2.0 a HTML 3.2 Final
 • byla zrušena možnost ve správách zobrazit ID
 • bylo odstraněné přidávání uživatelských skupin přímým odkazem u konkrétního serveru
 • byla zrušena editace serveru u uživatelské skupiny
 • byly zrušeny skryté funkce záskok v nepřítomnosti, dědic účtu a zákonný zástupce
 • byla zrušena podpora skrytých funkcí přesměrování po přihlášení a po odhlášení
 • mód dovolené uživatele a limit neaktivity uživatelské skupiny byly skryty a budou zrušeny v příští verzi
 • bylo opraveno mazání dočasných údajů při nepodařeném přidání uživatele
 • úpravy databázových tabulek uživatelů

31. 12. 2017

Vyšla nová verze řídícího souboru s označením 1.4.

 • oprava chyby při vyhledávání posledního banu
 • odstranění nastavení výchozího theme pro nadbytečnost
 • odstranění podpory funkce zákonného zástupce pro nepoužívanost
 • oprava přihlašování do uživatelských skupin
 • oprava přednastavení MW_EXCHANGE při nevyplněném kurzu na hodnotu 1
 • oprava systémových URL adres v cizích jazycích
 • přidání možnosti změny názvu elementu do mw_sitemap() a doplnění o atributy ve výchozí úrovni, zejm. pro class nebo id
 • oprava zacyklení vypisování self-child v mw_sitemap()
 • u HTML 2 a 3.2 Final již mw_sitemap() nevypisuje nadřazené položky jako odkazy, aby byly zobrazené jako aktivní položky
 • oprava přepočtu MW_EXCHANGE z integer
 • dobyl přidán strip_tags()
 • ošetření chování při nezadané měně uživatele
 • odstranění podpory funkce unavailable pro nadbytečnost
 • oprava počtu špatných přihlášení k udělení banu za force attack
 • oprava HTML kódu oznámení o udělení banu
 • oprava drobečkové navigace v cizích jazycích
 • vylepšení výchozí hodnoty mw_sitemap() pro podmenu u cizích jazyků a neduplikování podmenu titulní stránky
 • přidání podpory souhlasu s používáním cookies
 • zrušení podpory nastavení hodnot homepage a referrer pro signinpage a signoutpage
 • převedení funkcí mysql na mysqli
 • přidání chyby 500 při selhání ověřování uděleného banu
 • oprava funkce holiday u vzdáleného přihlášení
 • odstranění možnosti user_server=0 u vzdáleného přihlášení
 • změna hodnot signups a oprsvs automatické přiregistrace + zrušení přiregistrace na potvrzení
 • navázání přihlašování do uživatelských skupin na server
 • zrušení křížku u oznamovací lišty výsledku akce pro problémovost
 • oprava chování mw_content() pro status 300
 • výzva k zadání hesla pro zobrazení stránky se již nezobrazí pro uživatele s oprávněním 'pages'
 • odstranění nadpisů u HTTP statusů 2xx a 3xx
 • změna MIME typu u XHTML 1.0
 • změna definování charset v meta pro HTML 5 a XHTML 5, s možností v HTML 5 nastavit původní dlouhou verzi
 • přepsání root elementu pro HTML 4 a starší na velká písmena
 • odstranění atributu TYPE u SCRIPT pro HTML 5 a XHTML 5
 • odstranění definování <script> pro HTML 3.2 a ISO HTML
 • doplnění možnosti definování , což umožní dalším částem CMS řešit např. canonical, previewimage či alternate
 • doplnění parent pro MAP u account a manager
 • ošetření zacyklení self-child pro MAP při generování dat pro breadcrumbs, pokud není použito MWS
 • přidání podpory metody PGS
 • přidání nastavení názvu souboru CSS stylu
 • oprava nenačítání ikon do ovládacích panelů v případě, že některý chybí
 • elementy , resp. ve výpisu mw_sitemap() tam, kde je současně <a>, byly označené za DEPRECATED a budou v příští verzi odstraněné

7. 7. 2016

Vyšla nová verze sitemap generátoru s označením 0.6.

 • byla přidaná možnost nastavení režimu PGS/PGS+MAP
 • přibyla podpora direct manager s možností nastavení ovládacích panelů DIRECT/DIRECT+PAGES/PAGES
 • přibyla částečná jazyková podpora pro ovládací panely

1. 9. 2015

Vyšla nová verze ovládacího panelu Správa serveru s označením 0.3.

 • přibyla správa serverů sdílejících databázi
 • přibylo nastavení popisků a klíčových slov pro každý jazyk zvlášť
 • přibyla úprava konfiguračního souboru na aktuálním serveru

20. 4. 2015

Vyšla nová verze sitemap generátoru s označením 0.5.

20. 1. 2015

Vyšla nová verze ovládacího panelu Správa stránek s označením 0.7.

 • přidání keywords pro každý jazyk zvlášť
 • přidání doplňků stránek
 • přidání možnosti zvýraznění
 • oprava zobrazování nezařazených sdílených stránek
 • zpřístupnění funkcí správy stránek i z modulů

18. 10. 2014

Vyšla nová verze správy uživatelského účtu s označením 0.2.

 • odstranění zámku pro editaci
 • přidání funkce pro ztrátu přihlašovacích údajů
 • přidání funkce "Passlock"
 • změna hlavní stránky na přehled údajů
 • přidání podpory modulů typu "account"

9. 4. 2014

Vyšla nová verze ovládacího panelu Správa uživatelů s označením 0.7.

 • oprava zámku proti editaci
 • odstranění přepínaše serverů
 • přidání počtu použití skupiny v administraci skupin
 • přidání aktivace a exspirace uživatele na serveru
 • odstranění omezení editovat uživatele pouze z vlastního serveru

8. 3. 2014

Vyšla nová verze řídícího souboru s označením 1.3.

 • úprava konců řádků pro použití pod systémy Windows (PHP_EOL)
 • úprava pro ovládací panel Správa stránek v0.6 (změna interního značení ze "sites" na "pages")
 • úprava pro ovládací panel Správa uživatelů v0.7 (změna interního značení z "user categories" na "user groups" a nahrazení statusu uživatele za aktivaci a exspiraci)
 • zrušení podpory ovládacího panelu Správa jazyků
 • změna názvů tříd ve formuláři pro heslo k zobrazení stránky
 • zrušení podpory uživatelského přednastavení stránkování a řazení
 • přidání podpory měn a měnových kurzů (pro e-shopy)
 • přidání podpory ikon na stránce ovládacích panelů
 • přesunutí ukládání zvoleného jazyka z cookies do URL
 • změna cíle zavíracího odkazu v oznamování výsledků akcí
 • úprava SQL tabulky reportů
 • oprava předvyplňopvání přihlašovacího pole po odhlášení
 • přidání podpory ikon do menu/podmenu
 • zlepšení možností CSS stylování položek v menu/podmenu
 • odstranění podpory nastavení počátečního a koncového času při dočasném přerušení provozu

17. 4. 2013

Vyšla nová verze řídícího souboru s označením 1.2.

 • oprava inicializace všech nastavení s textovou hodnotou
 • oprava administrátorského zobrazování stránek během nastavení dočasného přerušení provozu
 • vylepšení ochrany proti útokům přes cookies a SQL injection
 • oprava generování URL adreses při použití UTF-8
 • oprava připojování uživatelských skupin při přihlašování uživatele
 • u Free edice omezení počtu stránek na 50

1. 1. 2013

Vyšla nová verze řídícího souboru s označením 1.1.

 • omezení použití MD5 a SHA1 pouze na přihlašovací heslo (pro vše ostatní zůstane MW1)
 • oprava inicializace všech nastavení s číselnou hodnotou
 • přidání zavíracího odkazu do oznamování výsledků akcí
 • oprava zobrazení uživatelského theme těsně po odhlášení
 • změna klíče pro šifrování hesla k zobrazení stránek
 • načítání CSS souborů k theme před CSS soubory definovanými v konfiguračním souboru

Copyright © 2007-2019 Michal Hanzlík; e-mail: web-system@michal-hanzlik.cz